Klient / Katolícka univerzita v Ružomberku
Autori / Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, Matúš Bišťan

Štúdia internátov vznikla na zaujímavom mieste v centre Ružomberka. „Schodisková“ forma hmoty prepája námestie Hýroša na spodnej strane s námestím A. Hlinku na hornej strane. Z centra mesta, z najnižšej strany, bol vytvorený parter s mestskými a verejnými funkciami.