Klient / Zázrivský aktívny spolok, obec Zázrivá
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

Skupina mladých ľudí združených v Zázrivskom aktívnom spolku v spolupráci s obcou Zázrivá sa rozhodla využiť svoj voľný čas a postupne, pomocou dostupných grantov a sponzorských príspevkov, vybudovať lezecké centrum ako súčasť spomienky na svojho kamaráta. Prístavba je súčasťou športovo-rekreačnej zóny v obci. Objekt je vtlačený do existujúceho átria materskej školy. Architektúra vznikla ako reakcia na rôzne roviny striech súčasného objektu, pričom plochy vzniknuvšie rozdielmi týchto rovín, poslúžia na vnútorné presvetlenie priestoru. Projekt sa bude realizovať postupne, na etapy.