a02 ateliér sa zaoberá spracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie nadzemných stavebných objektov (vrátane nadväzujúcich odborných profesií), interiérov a urbanizmu. Dôraz kladieme na individuálne riešenie architektonických konceptov a štúdií s prihliadaním na miestne skutočnosti a potreby. Navrhujeme objekty takmer všetkých typologických a funkčných druhov (rodinné domy, občianske a bytové stavby).