Klient / Právnická osoba
    Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

    Administratívnu trojpodlažnú budovu uskakovaného pôdorysu sme obstavali a nadstavali s cieľom vytvoriť bytový dom s nadštandardnými bytmi a veľkorysými terasami. Nové prvky boli priznané kontrastnými materiálmi a a hmotovou skladbou. Vertikálne segmenty sme doplnili rôzne povyťahovanými horizontálnymi hranolmi.