Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

Zaujímavý priestor definovaný vyústením kubínskej dominanty- kolonádového mosta (arch. Kratochvíl) a prepojením na centrum mestskej časti Bysterec – na námestie Slobody, je v súčasnosti nečitateľný a nepresvedčivý. Návrh rieši prestavbu a rozšírenie existujúcej ľudovej jedálni ležiacej pozdĺž pešej komunikácie, usmerňuje peší pohyb a navádza ho na námestie Slobody. Líniový charakter stavby nadväzuje na líniu kolonádového mosta. Materiálovo mu protirečí a reaguje skôr na moderné sídlisko ležiace na pravom brehu Oravy. Funkčne vytvárame polyfunkčnú budovu s bohatým parterom s prepojením na prevádzky na poschodí. Tretie podlažie tvoria z časti byty.