Klient / Právnická kancelária
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Stavebný interiér bol daný, do priestoru sme vstúpili len návrhom prevádzkového rozdelenia kancelárie a zariadením. Mladá právnička, veselý interiér.