Klient / Právnická osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan
Tagy /

Riešenie ako zhodnotiť nevyužité plochy striech nad polozapustenými firemnými garážami.