Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan, Pavol Mičáň

Existujúca trojpodlažná budova sa nachádza na križovatke ulíc V. Tvrdého a J. Milca c centre Žiliny. Koncepčný návrh rieši vytvorenie polyfunkčného objektu s verejnými prevádzkami v parteri budovy, kancelárskymi priestormi na druhom a treťom podlaží a dvojpodlažnú nadstavbu s malometrážnymi bytmi. Architektúra rešpektuje pôvodnú tektoniku továrenskej stavby, nadstavbu sme navrhli ako kontrastný „kontajnerový“ prvok, ktorý nenarúša pôvodnú proporciu budovy.