Klient / Mesto Liptovský Mikuláš
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

V roku 2008 sme vyhrali vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž. Výstavba v čase návrhu už bola naštartovaná nešťastne riešenou, masívnou IBV zo strany L. Mary. Náš urbanizmus dáva šancu vzniknúť priestornému polyfunkčnému mestskému bulváru ústiacemu do súčasného malého námestia. Od tejto dominantnej línie sa postupne odvíja zástavba bytových a rodinných domov. Pri návrhu sme pracovali s blokovým rastrom, ktorý sa podľa potreby zahusťuje alebo uvoľňuje (polyfunkčná vs. bytová zóna).