Klient / Mesto Ružomberok
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

Návrh vznikol na podnet mesta Ružomberok, ktoré oslovilo Cech architektov na spracovanie koncepcie individuálnej bytovej výstavby na lúke v blízkosti ružomberskej Kalvárie. Snaha súkromného investora kobercovo, bez ohľadu na miestne danosti, zastavať pozemky viedla k spoločnému názoru na urbanizmus a architektúru miesta, pričom na celkovom koncepte sa podieľali viacerí samostatní architekti. Video zo spoločného riešenia je tu http://www.youtube.com/watch?v=5Zo_bRGNedY.

Náš návrh riešil časť radovej zástavby. Riešenie nepopiera zelenú lúku, potvrdzuje jej zmysel svojim riešením. Charakter navrhnutého bývania je definovaný výškovo posunutými zelenými strechami a átriami so zaujímavými pohľadmi na mesto a okolie.