Klient / Katolícka univerzita v Ružomberku
Autori / Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, Matúš Bišťan

Navrhované rozšírenie univerzitného kempusu Katolíckej univerzity v Ružomberku rieši výsledné plánované dotvorenie areálu. Na vyvýšenom mieste sme navrhli veľké univerzitné auditórium, kaplnku, hudobnú sieň a administratívnu budovu s rektorátom a apartmánmi pre dočasné ubytovanie. Priestory sú vzájomne prepojené a zároveň reagujú na existujúcu zástavbu.