Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Zadaním bolo navrhnúť interiér rodinného domu vo fáze hrubej stavby. Nábytkové nteriérové prvky sa opakujú po miestnostiach v jednom module, pričom tento základný modul je možné variabilne deliť na menšie podľa vôle každého z členov rodiny.