Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Interiér sme robili do obytného priestoru rodinného domu, ktorého hrubá stavba už stojí. Stavebne sme upravili len výškový rozdiel medzi kuchyňou a obývačkou formou schodov na celú šírku miestnosti s miernym pootočením (tak, aby bol sediaci jemne nasmerovaný do záhrady).