Klient / RKFÚ Krivá, obec Krivá
Autori / Martin Bišťan, Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan
Tagy /

Architektonickú štúdiu sme robili v spolupráci s AB ateliérom z Ružomberka, pričom nezvyčajným zadaním bolo vyriešiť okolie kostola v Krivej s urbanistickým prepojením cirkevnej a verejnej, obecnej zóny. Krivá sa v nedávnej minulosti stala pútnym miestom krivskej rodáčky,  sestry Zdenky. Spojením týchto faktorov vzniklo riešenie pre centrum obce, vytvorenie námestia s väzbou na budúci prírodný amfiteáter, rímskokatolícku faru, pastoračné priestory a malé múzeum.