Klient / Právnická osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

Rekonštrukcia existujúcej budovy riešila úpravu dispozície a vonkajšej architektúry objektu. V parteri objektu sú umiestnené verejné prevádzky, na troch poschodiach prenajímateľné kancelárske priestory. Administratívna budova sa nachádza v centre Dolného Kubína a svojim špecifickým nočným nasvietením sa stala dominantným a orientačným prvkom na Radlinského ulici.

(foto Ján Dudáš, Pavol Mičáň, Igor Kupčo)