Klient / Obec Hruštín
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan
Tagy /

Zadaním bolo vytvoriť malá múzeum obce Hruštín, ktorá disponuje starým gazdovským dvorom. Návrh vychádzal z analýzy miestnych stavebných a architektonických dreveníc, resp. zástavby dvorov. Vznikla transformovaná usadlosť s klasickou obstavbou dvora, pričom staré funkcie boli nahradené dobovými.