Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Dom sme kreslili do existujúcej, pôvodnej štruktúry Krásnej Hôrky v Tvrdošíne. Po odstránení existujúceho, nevyhovujúceho domu, vznikne na pomerne úzkom pozemku zástavba dvoch objektov, ktoré sa dopĺňajú a vzájomnou interakciou vytvárajú zaujímavé vonkajšie priestory so značnou mierou intimity. V dome pri ceste je garáž a technické priestory, v podkroví bude apartmán pre hostí. Samotný rodinný dom je posunutý do zadnej časti pozemku. Obe stavby sú previazané štylizovanou formou tradičného gánku, ktorého línia obsluhuje postupne všetky vstupy.