Klient / Súkromné osoby
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Zaujímavé zadanie od dvoch kamarátov na spoločné riešenie dvoch vedľa seba stojacich domov bolo umocnené skutočnosťou, že sa jednalo o krásne pozemky s výhľadom na oravský Choč a okolie, s ideálnou orientáciou na svetové strany. Osadenie v svahovitom teréne sme riešili „zahryznutím sa“ do kopca tak, aby sme čo najmenej uzatvorili pohľad do otvorenej krajiny za riešenými pozemkami.