Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj
Tagy / ,

Rodinný dom dotvára uličnú čiaru a nadväzuje na rohovú zástavbu pôvodnej ulice. Do cesty sú orientované vstupy a zázemie, do záhrady všetky obytné miestnosti. Dom sa nezrealizoval podľa návrhu v plnej miere.