Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / ,

Svah pozemku sme na hornej hrane eliminovali jednopodlažným blokom so zelenou strechou, ktorý tvorí prirodzený „oporný múr“ a vytvára priestor pre pohodlnejšie osadenie obytných časí domu. Všetky obytné miestnosti sú orientované na výhľady do mesta a pojímajú dostatok západného slnka. Garáž je posunutá o úroveň nižšie a takisto tvorí súčasť zahradenia svahu. Zelená strecha sa stáva súčasťou pozemku. Týmito prostriedkami sme na svahovitej parcele vytvorili platformu pre samotný dom a záhradu, ktorej veľká časť sa stala rovinou. Archetypálna architektúra vytvorila priestor pre funkčné využitie vnútorného priestoru bez veľkých giest.