Klient / Arbet, s.r.o.
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

V pomerne komplikovanom teréne sme navrhovali šesť menších bytových domov. Umiestnené budú v Dolnom Kubíne v lokalite Nad brehmi, nazývanej aj Slnečná stráň.

Uskakované podlažia svojou geometriou približne kopírujú sklon svahu, pričom vytvárame veľmi veľkorysé terasy k jednotlivým bytom. Samotné byty budú nadštandardné svojou výmerou, orientáciou za slnkom, krásnymi výhľadmi na mesto a na krajinu a kontaktom s exteriérom. Exteriér bude naozaj na dosah, jednak navrhnutými veľkými terasami, preskleniami v celej šírke fasády, ale tiež blízkosťou lúky, ktorá bude takmer v pôvodnom tvare plynúť popri domoch.

Vzhľadom na orientáciu k prístupovej komunikácii sú bytovky riešené v dvoch alternatívach – so vstupom z hornej, severnej strany a so vstupom zo spodnej, južnej strany.

Projekt bude developersky pokrývať spoločnosť Arbet, s.r.o.