Tagy / ,

Dom sme kreslili do Oravskej Jasenice, na miesto, ktoré má skôr charakter lazov, nie kompaktného zastavaného územia. Terén je vo svahu vo východno-západnom stúpaní. Vzhľadom na danosti pozemku sme vyhodnotili, že pre budúcich užívateľov bude najlepšie osadiť dom kolmo proti vrstevniciam, nie v ich smere, ako sa to na prvý pohľad javilo najrozumnejšie. Takto objekt vybieha zo svahu, umožňuje využiť polozapustený suterén a zároveň získame pre obytné časti najlepšie výhľady a preslnenie. Oporné múry, ktoré vznikli osadením domu v teréne, budú mať zabudované skladové niky na drevo, náradie a ďalšie. Vďaka tomu nebude potreba stavať na pozemku ďalšie pomocné objekty.

Architektúru domu sme podriadili schémam tradičnej výstavby na oravskom vidieku. Sedlová strecha, mierka priečelia, drevená pavlač dookola objímajúca a chrániaca dom, materiály a ďalšie detaily chcú tradíciu dediny umocniť, nie potlačiť.