Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / , ,

Nová lokalita pre výstavbu rodinných domov v Dolnom Kubíne je situovaná v tesnej blízkosti panelových domov HBV Brezovec. Miesto sa volá Vyšné Hony a vyznačuje sa peknými, preslnenými parcelami po oboch stranách budúcej miestnej komunikácie. Budúci majitelia sú mladí ľudia s malými dietkami a s potenciálom rastu. Naša parcela je pod budúcou cestou, klesá smerom od cesty na západ. Z tohoto sme čerpali aj pri návrhu. Od ulice sa dom javí ako jednopodlažný, ďalšie podlažie je kvôli padajúcemu svahu navrhnuté nižšie ako čiastočne zapustené. S terénom príliš nebojujeme, plynie popri dome.

Architektúra je striedma, ale účelná, odmieta dekoratívny romantizmus. Aj preto, že sme tam, kde sme. Na sídlisku.

Horné podlažie tvorí denná časť a spálňa, v spodnom nájdeme detské  izby a potrebné zázemie. Všetky obytné miestnosti sú otočené za podvečerným slnkom, niektoré to máličko skúšajú aj s južnou stranou.