Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / , ,

Dom je osadený v pomerne strmom svahu na najvyššom rohu pozemku. Komplikovanejší peší prístup vyvažuje hodnota miesta, krásne pohľady a veľa slnka. Rodinný dom je polovičkou prízemia zapustený do terénu, pričom otvorená juhozápadná strana s dennými obytnými funkciami umožňuje kontakt terasy s terénom. Vertikálnym posunom vo výške terénu vzniká možnosť vystúpiť do záhrady aj z poschodia. Garáž, ktorá je posadená v spodnom rohu pozemku kvôli možnosti nekonfliktného príjazdu, je tiež zasunutá do svahu. Architektúra je vyjadrená iba hmotami, ktoré vznikli vytiahnutím a preložením dvoch na polovicu odrezaných  štvorcov- jeden je odrezaný pozdĺžne, druhý diagonálne. Spôsob delenia je dôsledkom analýzy a spracovania kvality benefitov plynúcich z polohy miesta a jeho orientácie.