Klient / Súkromná osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy /

V návrhu je zohľadnená požiadavka investora na vytvorenie variabilného typu parkovacieho domu použiteľného na rôznych miestach. Architektúra je priemetom konštrukcie – pohľadové betóny skeletu, výplne z perforovaného ťahokovu. Na streche garáží plánujeme riešiť verejné plochy – športoviská.