Klient / Právnická osoba
Autori / Stanislav Šutvaj

Budova je umiestnená na dopravne komplikovanej križovatke v Dolnom Kubíne, pričom pozemok je zo všetkých strán limitovaný – z dvoch strán frekventovanými cestami, z ďalšej železničnou traťou a zo západnej strany riekou Orava. Aj z tohoto dôvodu sme požadovanú polyfunkciu rozčlenili do dvoch blokov – administratívne, kancelárske priestory sú orientované na východ do rušnejšej časti, bývanie je otočené na západ k rieke. Administratívna časť má vnútorné átrium presvetlené horným zasklením.