Klient / Katolícka univerzita v Ružomberku
Autori / Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, Matúš Bišťan

Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku je prvou stavbou, ktorá napĺňa koncepciu dobudovania univerzitného kempusu. Koncept knižnice sme riešili na základe návrhu z víťaznej architektonicko-urbanistickej súťaže z r. 2006. Budova poskytuje okrem výberu kníh a miesta pre štúdium aj doplnkové priestory s možnosťou multifunkčného využívania. Dominantnými architektonickými prvkami sú veľkorysé galérie cez 3 podlažia s množstvom denného svetla a výrazným kontaktom na priľahlé priestory univerzity. Knižnica disponuje viac ako 9000 m2 úžitkovej plochy, pričom verejné plochy zaberajú asi 6000 m2. V archívoch a voľných výberoch je možné umiestniť približne 700 000 knižných zväzkov.

Stavba knižnice prebiehala v rokoch 2011 – 2013 a slávnostne bola otvorená 25. septembra 2013.

(foto Vladimír Yurkovic)