Klient / Katolícka Univerzita v Ružomberku
Autori / Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, Matúš Bišťan

Koncepcia riešenia internátov nadväzuje na už postavenú univerzitnú knižnicu a je súčasťou celkového dotvorenia kempusu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Návrh študentských domovov Katolíckej univerzity reaguje na existujúcu štruktúru stavieb (arch. Škorupa). Vo východnej časti rieši nadstavbu nad existujúci blok C, na západnej strane novostavbu bloku internátov a vzájomne tieto časti prepája južné krídlo, ktoré je „posadené“ od výšky dvoch podlaží. Týmto vytvárame budúce univerzitné námestie vymedzené internátmi v tvare U a knižnicou.