Klient / Katolícka univerzita v Ružomberku
Autori / Stanislav Šutvaj, Ján Potoma

Internáty mali byť umiestnené na zelenej lúke bez priameho kontaktu na okolitú architektúru. Jednotlivé obytné bloky sme položili na spoločnú podnož, ktorá prepájala nielen jednotlivé bloky, ale aj ďalšie spoločné priestory – kaplnku, športovú halu, študovne a iné.