Klient / Právnická osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

Interiér je navrhnutý do prenajatých priestorov na prízemí Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne na Námestí slobody. Dominantným prvkom je drevená lamelová drevená konštrukcia vložená do do modulového konštrukčného skeletu budovy. Táto svojim spôsobom reflektuje existujúce podhľady. Bezrámové vnútorné zasklenie umožní bezprostredný kontakt s priestormi vestibulu MsKS a doplní komplex služieb, ktoré objekt ponúka.

Reštaurácia Centrum bola otvorená v apríli 2016.