Klient / Arbet, s.r.o.
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň
Tagy / , ,

Nová výstavba rodinných domov je navrhnutá v obci Revišné neďaleko Dolného Kubína. Územie je dnes málo zastavené a umiestnené je mimo intravilánu obce. Vzhľadom na charakter pozemku, ktorý je svahovitý, padajúci smerom na juhozápad, sme sa rozhodli vytvoriť nové parcely tak, aby celá fasáda bola orientovaná na výhodnú JZ stranu.

Domy budú jednoduché,  jednopodlažné, čím dosiahneme dobrú vnútornú prevádzku a dispozíciu. Všetky obytné miestnosti sú otočené za slnkom. Agresívnejšie, letné poludňajšie slnko odtienime vyloženou strechou nad terasou.

Horný rad domov bude o čosi veľkorysejší, s rozľahlejším suterénom a garážou prepojenou schodiskom s obytným podlažím. Spodný rad bude mať samostatnú garáž, ktorá bude kvôli sklonu terénu zapustená do svahu, pričom vytvorí zelenú terasu pre bývanie v nadzemnom podlaží.

Investorom a dodávateľom výstavby bude spoločnosť Arbet, s.r.o., ktorá má s podobnými zámermi už pomerne bohaté skúsenosti.