Klient / obec Vyšný Kubín
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

Dom smútku je navrhnutý na rozhraní verejnej komunikácie cez obec a plochou cintorína pri vyšnokubínskom kostolíku. Vstup je situovaný z verejného pešieho chodníka tiahnuceho sa celou obcou, východ z neho je na cintoríne. Vstup tvorí jasne geometricky definovaná horizontála života na zemi, výstup je definovaný vertikálou smerujúcou do nebies. Medzi nimi je rozohratá mozaika plôch poskladaná z čriepkov života. Možno by to mal byť Dom nádeje.

Architektúra je v kontraste s gotickorenesančným kostolíkom, necháva ho vynikať naďalej. Už aj tým, že dom je osadaný na päte svahu vedúceho ku kostolu.