Klient / Právnická osoba
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

Bytový dom je súčasťou dlhodobo sa tvoriacej urbanistickej štruktúry. Jednoduchá forma zohľadňuje danosti prostredia, rôznorodosť, resp. nesúrodosť architektúry v lokalite. Mierne natočenie dvoch samostatne prevádzkovaných hmôt súvisí s natočením prvkov urbanizmu – prístupovej komunikácie, resp. budúcej uličnej čiary a natočením okolitých bytových domov.