Klient / ŠARD, sro, ELLUX, sro
Autori / Stanislav Šutvaj, Pavol Mičáň

Pozemok je zaujímavý svojou polohou, ale zložitý je prostredím, do ktorého má byť nová budova osadená. Miesto oproti autobusovej stanici je dlhé roky definované veľkou, monotónnou fasádou budovy Stavbára. Vzhľadom na urbanistické pomery a blízkosť Stavbára sme nechceli budovu riešiť ako jasnú geometrickú formu. Návrh akceptuje zlomy na pozemku, objekt je tvarovaný dynamicky. Tak, aby nevytváral jasnú priestorovú bariéru. Preto sú jednotlivé podlažia smerom hore uskakované a postupne otvárajú priehľad na dominantný objekt urbanizmu, pričom vytvárame novú verejnú plochu pre peších.