Klient / Chemes Humenné
Autori / Martin Bišťan, Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan, Juraj Záhorec, Pavol Mičáň

Návrh administratívnej budovy Chemes v Humennom sme riešili v rámci vyzvanej architektonickej súťaže pre súkromného investora. Koncepcia návrhu sa zaoberá rekonštrukciou existujúcej, v súčasnosti nevyužitej, administratívnej budovy a dotvorením vstupných priestorov fabriky. Vytvárame tu nový funkčný parter s doplnkovými funkciami, s drobnou architektúrou, dopravným riešením vrátane MHD a verejnými plochami.