Klient / Krajský úrad, Zlín
Autori / Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan

V medzinárodnej architektonickej súťaži na Krajské kultúrne a vzdelávacie centrum v Zlíne
náš návrh získal zvláštnu odmenu poroty.
Cieľom súťaže bolo adaptovať továrenské budovy č.14 a 15 v bývalej Baťovej priemyselnej zóne Svit
na sídlo Krajskej knižnice, Krajskej galérie výtvarného umenia a Múzea juhovýchodnej Moravy.
Z 36 návrhov, porota, ktorej členmi boli aj Miroslav Masák a Emil Přikryl udelila 3 návrhom cenu
a 3 návrhom zvláštnu odmenu poroty.

 

archiweb.cz
www.kr-zlinsky.cz